Mustafa Çoruh Resmi

TÜRKİYE


Akıllı Kentler Portalı

Skip Navigation Links.

Akıllı Kentler:

“Verilerin ve enformasyonun dijital ortamda aktığı ve kentteki sanal ve fiziksel varlıkların dijital ortamda iletişim sağladığı kentlerdir.”

Bir kentin dijital dönüşümü "Akıllı Kent" olması demektir. Akıllı Kentler doğuşlarını "Kablosuz İnternet Ağına" borçludur.

Ancak günümüzde kentlerin akıllı olması yanında "Sürdürülebilir ve Dayanıklı" olması da gerekli görülmektedir.

 

Kısaca Akıllı Kentler:

 • Trafik ışıklarının araçlarla konuştuğu,
 • Yolların otonom araçlarla konuştuğu,
 • Otobüslerin duraklarla haberleştiği,
 • Çöp kutularının çöp toplama araçlarıyla iletişimde olduğu,
 • Wi-Fi noktalarının halkla iletişimde olduğu,
 • Boş olan oto park yerlerinin kendilerini ilan ettiği,
 • İnternetin bir altyapı hizmeti olduğu,
 • Kentle ilgili tüm verilerin “Açık Veri Portalı” vasıtasıyla tüm paydaşlarla paylaşıldığı,
 • E–Hizmetlerin (e-Devlet, e-Belediye, e-Kent) tüm vatandaşlara 24/7 ulaştırıldığı,
 • Bilişim Toplumu olma hedefi doğrultusunda insanı esas alan bir Kamu Yönetişiminin olduğu yerlerdir.
 • Kentlerin Akıllanma Süreci:

 • Kent verilerinin sensörler ve Bilişim Sistemleri vasıtasıyla toplanması,
 • Verilerin Kent Bilişim Sisteminde (KBS) entegre edilmesi,
 • Veri analitiği ve biliminin tahmin için kullanılması,
 • Kent Dijital İkizinin oluşturulması.
 •  

  Akıllı Kentlerin Oluşumunu Etkileyen Unsurları:

  Akıllı Kentlerin oluşumunu etkileyen birçok Boyut, Kritik Başarı Faktörü (KBF) ve Gösterge bulunmaktadır. Bu sitedeki endeks sıralaması ve haritalarda 6 boyut, 20 KBF ve 406 adet gösterge kullanılmıştır. Kullanılan boyut ve KBF'lere yandaki menüden ulaşılabilir.

  Sürüm (Version):): 2.0 Tasarım ve Copyright © 2010-2023: Mustafa Çoruh Email: mcoruh@mustafacoruh.com Bugün: 3.12.2023